Ett samhälle bygger på de individer som lever där, och ett sätt att stärka stadens varumärke är att lyfta fram människorna bakom kulturen, idrottsprestationerna, arkitekturen och näringslivsinsatserna.

Det gör KFV Marknadsföring AB och kommunen tillsammans bland annat genom ett lokalt Hall of Fame.

Utgångspunkten för Katrineholms Wall of Fame är de ambassadörer och eldsjälar som utsetts i kommunen sedan 2001. Dessutom ingår de som fått August Kullbergpriset och de som redan tagit en plats i Katrineholm Hall of Fame.

Ronach